Predpokladá sa, že sa k prírode budete správať ako súčasť kontinuity. Opiera sa o dôkladné poznanie okolia i záhrady.
Ako chápať pojem?
Pôvodný význam pojmu permakultúra bol permanentné poľnohospodárstvo (permanent agriculture), t. j. poľnohospodárstvo schopné fungovať udržateľne na danom mieste donekonečna. Postupne zahrnula všetky sociálne aspekty udržateľného rozvoja a jej význam bol rozšírený k permanentnej kultúre (permanent culture). Permakultúra vytvára a udržuje poľnohospodársky produktívne ekosystémy, ktoré majú rozmanitosť, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov. Jej cieľom je dosiahnuť harmonické spojenie krajiny a ľudí poskytujúce im potraviny, energiu, bývanie a ďalšie materiálne a nemateriálne potreby udržateľnou cestou.pampeliška.jpg
Tri oblasti permakultúry:
Skutočný základ permakultúry tvorí etika a úcta k životu vo všetkých jeho formách. Rozdeľujeme ju  do troch oblastí:

  • Starostlivosť o Zem, teda všetko živé i neživé, čo sa na Zemi nachádza;
  • Starostlivosť o ľudí, teda zabezpečenie našich základných životných potrieb;
  • Využívanie nášho voľného času a prebytkov pre starostlivosť o Zem a ľudí.
  • Podľa tejto etiky potom navrhujeme naše ľudské systémy podľa vzoru prírodných ekosystémov, pričom využívame nielen poznatky tradičných udržateľných kultúr i moderných vied, ale aj nové overené objavy a skúsenosti, vrátane našich vlastných.

Princípy permakultúry

 
– nebojujeme s prírodou, ale spolupracujeme s ňou,
– v prírode nie sú odpady, len prvky potravinového reťazca, kde každý prvok či jeho výlučok slúži ako potrava iného,
– neznásilňujeme prírodu, aby rešpektovala naše „hriadky”, ale skôr kopírujeme prírodné vzory,
– využívame poznatky o symbióze rastlín a živočíchov, plesní a baktérií, aby sme posilnili vitálne aktivity v pôde,
– rešpektujeme výškové požiadavky rastlín a prirodzené zónovanie.kapky deště.jpg
Permakultúra v záhrade
Permakultúrny dizajn možno navrhnúť prakticky na každom pozemku od niekoľkých m2 v rôznych pôdnych a klimatických podmienkach kdekoľvek na Zemi. V rôznych častiach sveta sa používajú rôzne praktiky a postupy, vysádzajú sa odlišné druhy rastlín, ktoré poskytujú potravu ľuďom i živočíchom. Hlavne treba využiť a prispôsobiť sa konkrétnym podmienkam a nevytvárať neprirodzené spoločenstvá. Výhodné je využiť všetky podmienky, ktoré sú v ponuke. V dnešnej klasickej záhrade sa pestovatelia ani pri pestovaní potravín nezaobídu bez chémie. Záhrada, ktorej poslaním bývalo priblížiť užitočné dary prírody všetkým na dosah, sa dnes stala bremenom, o ktoré sa treba celú sezónu starať. Permakultúrny dizajn sa usiluje využívať aj tzv. odpadové materiály.